top of page

Algemene voorwaarden AYE Retreats 2021/2022. 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de weekend retreats die AYE Retreats organiseert in jaargang 2021 & 2022, zijnde:

  • Vrijdag 20 augustus  - Zondag 22 augustus 2021

  • Vrijdag 7 januari - Zondag 9 januari 2022

 

Jij bent welkom, AYÉ!

  • Met het boeken van dit retreat maak jij de dappere keuze om AYE (JA) te zeggen tegen jezelf en alles wat je bent. 

  • Vanuit liefde, compassie en wijsheid ga je met jezelf en de andere retreat deelnemers dit bewustzijns onderzoek tezamen aan. 

 

Indien jij om welke reden dan ook het retreat op de afgesproken datum niet kan, wil of zal bijwonen, dien je de organisatie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk per e-mail te worden bevestigd aan ayeretreats@gmail.com

Bij annulering betaal jij als boeker een vergoeding aan de organisatie. Deze bedraagt:

  • bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de totaal overeengekomen retreat prijs; 

  • bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de totaal overeengekomen retreat prijs; 

  • bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de totaal overeengekomen retreat prijs; 

  • bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de totaal overeengekomen retreat prijs;

  • bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de totaal overeengekomen retreat prijs.

 

De totaal overeengekomen prijs behelst in deze context de volledige retreat prijs zoals gefactureerd aan u als deelnemer, exclusief additionele massage boekingen inclusief BTW. 

 

COVID-19/RIVM maatregelen

Wanneer het RIVM maatregelen in acht neemt omtrent het Corona virus waardoor het retreat geen doorgang kan vinden, zal AYÉ Retreats haar uiterste best doen om met een nieuwe datum te komen. Indien het voor jou niet gewenst of mogelijk is om op de nieuw voorgestelde datum deel te nemen, zal AYE Retreats het boekingsbedrag 100% aan jou retourneren. 

bottom of page