top of page
Search

ZELFVERTROUWEN || In relatie met jezelf

Hoe is je relatie met jezelf? Met jouw centrum, met jouw lichaam, je hart, en je mind? Als je deze relatie met jezelf zou kunnen verdiepen, jezelf beter zou leren kennen, waar sta jij dan voor, wat vind jij belangrijk? Wat zou je wensen voor jezelf? 🧡


Als je googled voor tips om je zelfvertrouwen te vergroten, krijg je voornamelijk tips hoe je zelfverzekerd doet overkomen op een ander, oftewel naar de buitenwereld toe gericht. Tips als: Werk aan je houding, laat jezelf zien en horen, kom verzorgd over, leer met complimenten om te gaan.


Mooie tips, en waarschijnlijk dragen ze zeker bij aan je uitstraling, maar heb je er ook al eens op deze manier naar gekeken: Het woord zegt het eigenlijk al zo mooi..zelfvertrouwen: vertrouwen op het zelf. Waarbij je jezelf de vragen kunt stellen als: Hoe is de vertrouwensband met mij? Luister ik naar mijn innerlijke stem? Geloof ik in mezelf? Ook als het even moeilijk wordt? Voel ik me veilig in mijn lichaam?


Wij nodigen je uit om het gesprek aan te gaan met jezelf, jij bepaalt je eigen ritme en tempo, wij geven je de onvoorwaardelijke liefdevolle ruimte. Zodat jij zelf ruimte kan geven aan wat gezien of gehoord wil worden. Misschien kom je tot het inzicht dat je de stem van de ander belangrijker vond dan je eigen stem, en deze al die tijd hebt onderdrukt. Of ben je makkelijker over te halen omdat je de goede orde niet wil verstoren door jouw mening te geven. Of mag je er van jezelf niet gewoon “zijn” en moet je altijd iets “doen”. Inzichten die misschien niet zo gemakkelijk zijn om toe te laten, maar een mooi uitgangspunt kunnen zijn voor acceptatie en vergeving. Om vanuit daar bewust te kiezen je relatie met jezelf te verdiepen en een stevigere fundering te bouwen voor jezelf. Want groeien vanuit liefde en vertrouwen zullen zeker haar vruchten afwerpen.


Een liefdevolle groet van onze innerlijke stem, naar de jouwe 🌼


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page